เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด และศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

ฟอร์ด เจริญยนตรการ เชียงใหม่ (อยู่ใกล้วัดเจดีย์หลวงหลังตลาดประตูเชียงใหม่) ถ้ามาจากสี่แยกกลางวันอยู่ทางซ้ายมือ