ฟอร์ด ลำปาง โดยฟอร์ดเจริญยนตรการ ข้างไทวัสดุ ปากทางเข้าบ้านร้อง