พลาดไม่ได้ ฟอร์ด มอบส่วนลด 100,000 บาท 

รวม 20 รางวัล รวมมูลค่า 2,000,000 บาท 

สำหรับใช้เป็นส่วนลด 'เพิ่มเติม' จากโปรโมชั่นปกติ ในการซื้อรถฟอร์ดรุ่นใดก็ได้

ลงทะเบียนที่นี่ฟอร์ด เจริญยนตรการ LIVE

พบกับกิจกรรม LIVE ตั้งแต่ 12.00 น ถึง 19.00 น. วันที่ 28-29 มีนาคม 2563

ท่านสามารถติดตามกิจกรรม LIVE สด ได้ที่นี่

ชม LIVE 28 มีนาคม 2563 ชม LIVE 29 มีนาคม 2563 

ติดต่อเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขลุ้นรับรางวัลส่วนลดภายใต้กิจกรรม ‘FORD MOTOR SHOW LIVE’

[1]  ลุ้นรับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาทเมื่อลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. เพื่อลุ้นรับส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ดทุกรุ่น โดยต้องออกรถภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เท่านั้น

[2]  เมื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเวปไซต์ฟอร์ดประเทศไทย  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. – 29 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ดรุ่นใดก็ได้ โดยการจอง 1 คัน ได้รับ 1 สิทธิ์ และต้องออกรถดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เท่านั้น

[3]  รางวัลส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ด (สำหรับรถที่ระบุไว้ในใบจองเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเท่านั้น) มีรายละเอียดดังนี้

  -  สำหรับการจับรางวัลในวันที่ 28 มีนาคม 2563 รางวัลส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ดมูลค่า 100,000 บาท จํานวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

  -  สำหรับการจับรางวัลในวันที่ 29 มีนาคม 2563 รางวัลส่วนลดในการซื้อรถฟอร์ดมูลค่า 100,000 บาท จํานวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 1,000,000 บาท

  -  รวมจำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

[4]  โดยบริษัทฯ จะทําการรวบรวม ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาข้างต้น แล้วตัดเป็นชิ้นส่วนนํามาจับรางวัล โดยจะจับรางวัลในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.และ 18.00 น. และในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 14.00 น.และ 18.00 น. ณ ฟอร์ด ดีลเลอร์ บางบัวทอง โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube Ford Thailand และ Facebook Ford Thailand ประกาศผลวันที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านทาง YouTube Ford Thailand ณ เวลา 14.00 น.และ 18.00 น. และในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ผ่านทาง Facebook Ford Thailand ณ เวลา เวลา 14.00 น.และ 18.00 น. และบริษัทฯ จะประกาศผลผ่านอย่างเป็นทางการผ่านทางเฟซบุ๊ก ฟอร์ด www.facebook.com/FordThailand ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 และ 29 มีนาคม 2563 เวลา 20:00 น.

[5]  ผู้โชคดีที่ถอนจองหรือไม่ได้ออกรถภายในกำหนดเวลาข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล

[6]  ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้มีชื่อในใบจองรถยนต์ และออกรถจากโชว์รูมที่ทำการลงชื่อจองรถไว้เท่านั้น

[7]  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากตัวแทนผู้จำหน่ายฟอร์ด เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับรางวัล หากติดต่อไม่ได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป

[8]  ผู้โชคดีจะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน มาติดต่อเพื่อใช้สิทธิส่วนลดด้วยตนเอง ที่โชว์รูมฟอร์ดที่ทำการลงชื่อจองรถเพื่อทำการออกรถภายในวันที่ 30 เมษายน2563 หากเลยจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว

[9]  ส่วนลดนี้สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นที่บริษัทจัดได้ แต่ไม่รวมถึงการจองและออกรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่น รถ Display และรถขาย Fleet

[10]  พนักงานบริษัท ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ และพนักงานบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวและเครือญาติใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

[11]  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

[12]  กรณีผู้โชคดีออกรถฟอร์ด ก่อนวันที่บริษัททำการจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ลูกค้าออกรถไปแล้วโดยไม่ทราบว่าได้รับรางวัล) บริษัทจะพิจารณามอบรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับรางวัลส่วนลดที่ลูกค้าต้องได้รับ

[13]  ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

[14]  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[15]  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center โทร 1383